Friday, June 19, 2009

wheel of dharma

พร้อมใบการันตีby G-PRA..นักสะสม&ชาวธรรมศาสตร์พลาดไม่ได้&ไม่เคยมีลงในเวป&หาเหรียญที่ 2 ยากแน่นอน..เหรียญแพรแถบที่ระลึกฉลองธรรมจักรสัญลักษณ์ม.ธ.11ธ.ค.2511สวยเดิมสุดๆได้มาจากศิษย์เก่าม.ธ.โดยตรง เคาะเดียว
รายละเอียด
^^พระแท้ๆ+ใบการันตีby G-PRA^^..นักสะสม&ชาวธรรมศาสตร์พลาดไม่ได้! & ไม่เคยมีลงในเวป & หาเหรียญที่ 2 แทบไม่ได้แน่นอนเพราะหายากมาก..เหรียญแพรแถบที่ระลึกฉลองธรรมจักร(ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระธรรมจักร) วันที่ 11 ธ.ค.2511อีกด้านเป็นข้อความว่า "สถาปนา ม.ธ.ก. 27 มิถุนายน2477" เนื้อทองแดง มอบให้เฉพาะศิษย์เก่าที่ทำคุณค่าให้ ม.ธ.(เจ้าของเดิมที่มอบให้ผมขออนุญาตสงวนนามนะครับ แต่เป็นข้าราชการปลดเกษียณแล้วครับ)สภาพสวยเดิมสุดๆไม่มีล้างเหรียญเพื่ออนุรักษ์ความสวยเดิมๆไว้เหรียญนี้มาจากศิษย์เก่า ม.ธ. โดยตรงรับประกันแท้ตลอดชีพเคาะเดียวขั้นต่ำครับ สำหรับเหรียญที่มีคุณค่ายิ่งของชาวธรรมศาสตร์เหรียญนี้(ขนาดเหรียญปรกม.ธ. 50 ปี ..ปี2527 เนื้อทองแดงหนังสือพระลง 1500.- เนื้อเงินลง 5000.- ขึ้นหมด แต่เหรียญนี้ หาแทบไม่ได้แล้ว แถมปีพ.ศ.ลึกๆ อีกต่างหาก พลาดแล้วพลาดเลยนะครับ)-------------------------------------------------------------------------------------------------@เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มธ.@1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศ2.ชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ธ.) คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ม.ธ.ก.) ที่ต้องตัดคำว่า "และการเมือง" ออก เพื่อไม่ให้น.ศ.ฝักใฝ่การเมืองมากไปรวมระยะเวลาที่ใช้ชื่อนี้ 18 ปี3.สถาปนาโดยท่านผู้ประศาสน์การ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศและ กระทรวงมหาดไทย และปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วย4.อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเป็นนายกรัฐมนตรีคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม5.วันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ 27 มิถุนายน 2477 (ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว)6.ความหมายของตึกโดม คือ ตัวโดมที่เป็นรูป 6 เหลี่ยมเพราะจะได้สะท้อนถึงหลักที่ 6 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร คือ จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎร และ ที่ยอดตัวโดม แหลมขึ้นฟ้านั่นก็เพราะ เปรียบโดมเสมือนดินสอ ที่จดบันทึกวิชาความรู้และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ไม่รู้จักจบสิ้นเอาไว้บนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่7.จุดประสงค์ในการก่อตั้ง คือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่แก่ประชาชนทุกชนชั้น โดยเก็บค่าเล่าเรียน ให้น้อยที่สุด8.ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ พระธรรมจักร เกิดขึ้นในปี 2479 เป็นรูปธรรมจักรสีเหลือง ตัดเส้นด้วยสีแดง มีพานรัฐธรรมนูญสีแดงสลับเหลืองอยู่กลาง ที่ขอบธรรมจักรมีอักษรสีแดงจารึกว่า "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." อยู่ตอนบน กับ "THAMMASAT UNIVERSITY" หรือ "T.U." อยู่ตอนล่าง และระหว่างคำว่า "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." กับ "THAMMASAT UNIVERSITY" หรือ "T.U." มีลายกนกสีแดงคั่นอยู่(คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 19 วันที่ 1 มีนาคม 2509)" ตราธรรมจักร" บอกความหมายว่า สถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพุทธศาสนา เป็นหลักกล่อมเกลาบัณฑิต สิ่งที่อยู่กลางธรรมจักร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การยึดมั่น เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ มธก. ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ(จากหนังสือสำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง หน้า 54)9.สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง-แดง มีความหมายว่า เหลือง คือ ธรรม ประจำจิตใจของน.ศ. แดง คือ โลหิตที่ต้องอุทิศตนเพื่อประชาชน"เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้"10.ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นยูงทอง มีอยู่ 5 ต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเพาะชำเอง และเสด็จฯมาทรงปลูกด้วยพระองค์เอง ยังความปลาบปลื้ม มาสู่ชาวธรรมศาสตร์จวบจนทุกวันนี้

No comments:

Post a Comment